Regulamin Konkursu fotograficznego
"w KESZOobiektywie"

§1. Organizator

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Geocaching Polska.

§2. Uczestnicy

W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani. W konkursie nie mogą brać udziału organizatorzy, komisja konkursowa i członkowie ich rodzin.

§3. Cel

  • promowanie fotografii jako dziedziny sztuki,
  • popularyzacja geocachingu jako gry terenowej,
  • rozwijanie i kształtowanie postaw proekologicznych.

§4. Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest fotografia ukazująca walory edukacyjne i społeczne geocachingu.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy fotografie. Zdjęcia w wersji cyfrowej (w formacie JPG i minimalnej rozdzielczości – 2400 x 1600 px) należy przesłać na adres mailowy konkursgeofoty@gmail.com

Każde zdjęcie powinno posiadać tytuł. Wiadomość mailowa powinna zawierać imię, nazwisko oraz nick autora i informację, w której kategorii dane zdjęcie jest zgłaszane.

§5. Kategorie zdjęć

  • Skrytki, kesze, keszki*
  • Geopejzaże
  • Kesze i ludzie**

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Eventu „Geocaching Party 2023”, który odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2023 r. w Mediatece, przy placu Teatralnym 5 (Centrum) we Wrocławiu.

Nadesłane zdjęcia zostaną ocenione przez jury, w skład którego wejdą: profesjonalny fotograf, przedstawiciele organizatorów oraz reprezentanci społeczności keszerów. Jury przy ocenie zdjęć będzie brać pod uwagę m.in. jakość, oryginalność, kreatywność i walory atrystyczne.

Uczestnicy Geocaching Party 2023 będą mieli możliwość wyboru swojego faworyta w trakcie trwania eventu, poprzez oddanie głosu na wybrane przez siebie zdjęcie.

§6. Termin nadsyłania prac

Zdjęcia należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2023 r.

§7. Nagrody

Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody rzeczowe ufundowane przez sklep geocachingowy Keszomaniacy.pl

Najlepsze spośród nadesłanych prac zostaną zaprezentowane na wystawie towarzyszącej Eventowi oraz udostępnione jako prezentacja multimedialna.

§8. Uwagi końcowe

Autor zgłaszając zdjęcie do konkursu oświadcza, że na fotografii nie ciążą wady prawne, że jest jej autorem, a w przypadku występujących na fotografii osób, posiada odpowiednie zgody na wykorzystanie ich wizerunku.

Autor przekazuje nieodpłatnie prawa do wykorzystania przesłanej fotografii do jej publicznego prezentowania, w szczególności publikacji zdjęć na stronie internetowej eventu oraz w mediach społecznościowych.

Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać przepisów prawa ani praw osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.

Nadesłanie zdjęć na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) przez Organizatora w celach prowadzenia konkursu, wyłonienia laureata, ogłoszenia wyników i przyznania nagrody.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej prezentacji zdjęć, w tym publikacji zdjęć na stronie internetowej eventu oraz w mediach społecznościowych.

* Prosimy o niepodawanie kodów prezentowanych na zdjęciach keszy

** Prezentując na zdjęciach osoby należy posiadać zgodę na upublicznienie ich wizerunków.