Polityka prywatności i zasady użytkowania Serwisu Geocaching Polska

1. Informacje wprowadzające

Serwis internetowy Geocaching Polska zwany w dalszej części Geocaching Polska lub Serwisem, został zbudowany w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne dotyczące serwisów internetowych. Aby w pełni wykorzystać funkcje i usługi oferowane przez niniejszy Serwis, należy posiadać sprzęt i oprogramowanie wg poniższej specyfikacji:

 • System operacyjny umożliwiający wyświetlanie stron internetowych w trybie graficznym.
 • Przeglądarka internetowa z wbudowaną obsługą JavaScript oraz obsługująca kaskadowe arkusze stylów CSS:
  • Internet Explorer 9 lub nowszy
  • Firefox (najnowszy)
  • Chrome (najnowszy)
  • Safari (najnowszy)
  • Opera (najnowsza)
 • Włączona obsługa cookies (tzw. ciasteczka).

2. Polityka prywatności

Operator niniejszego Serwisu internetowego przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Serwis "Geocaching Polska". Dane dotyczące odwiedzin niniejszego Serwisu internetowego gromadzone w dziennikach logów są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem i serwerem.

Zebrane logi serwera (adres IP, domena, czas nadejścia zapytania, rodzaj przeglądarki) przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem oraz serwerem. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Geocaching Polska. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

Geocaching Polska nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach Serwisu.

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia dodatkowych zasad i warunków użytkowania poszczególnych usług znajdujących się w obrębie Serwisu internetowego Geocaching Polska. Każdorazowo informacja o dodatkowych warunkach i zastrzeżeniach zostanie umieszczona w stopce redakcyjnej, znajdującej się w dolnej części Serwisu internetowego.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Używamy plików cookie (ciasteczek) do przechowywania informacji takich, jak Twoje osobiste ustawienia kiedy odwiedzasz nasz serwis. Może to obejmować możliwość zalogowania do niektórych funkcji serwisu, jak profil użytkownika, czy pola formularzy.

Ponadto wyświetlamy pochodzące z zewnętrznych serwisów reklamy, aby utrzymać naszą stronę. Niektórzy z tych reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) mogą używać takich technologii jak pliki cookie, co w momencie wyświetlania ich reklam na naszej stronie spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających Twój adres IP, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzystasz i w niektórych przypadkach informację o zainstalowaniu dodatku Flash. Na ogół jest to używane do wyświetlania użytkownikom reklam z ich okolicy (na przykład reklamy sklepów w Warszawie serwowane użytkownikowi ze stolicy) lub dobierania reklam na podstawie stron, które odwiedzili wcześniej (pokazywanie reklam firm spożywczych użytkownikowi, który często odwiedza strony kucharskie).

Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach lub stronach naszych reklamodawców w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall (np. Norton Internet Security). Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu. Nie będzie można między innymi zalogować się do for oraz tworzenia i logowania do własnych kont.

Poniżej przedstawiamy informację, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 • Jeżeli używasz przeglądarki Google Chrome, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
 • Jeżeli używasz przeglądarki Microsoft Internet Explorer, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
 • Jeżeli używasz przeglądarki Mozilla Firefox, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
 • Jeżeli używasz przeglądarki Opera, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
 • Jeżeli używasz przeglądarki Safari, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
 • Jeżeli korzystasz z innej przeglądarki, przejdź do sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki lub skontaktuj się z producentem przeglądarki w celu uzyskania informacji, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies.

4. Warunki użytkowania Serwisu

Dane i informacje zawarte w Serwisie internetowym Geocaching Polska, zwanym w dalszej treści Serwisem, są publikowane dla celów informacyjnych, edukacyjnych, rozrywkowych oraz poznawczych.

Użytkownik (internauta) odwiedzający niniejszy Serwis internetowy wyraża dorozumianą zgodę na warunki i zasady użytkowania niniejszego Serwisu internetowego.

Wszelkie dane zamieszczone na niniejszej witrynie chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim i stanowią własność Serwisu lub/i autorów udostępniających te informacje za pośrednictwem Serwisu.

5. Zrzeczenie się odpowiedzialności

Geocaching Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z Serwisu, a w szczególności za szkody wynikające z:

 • Interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w Serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych.
 • Niemożności korzystania z Serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w Serwisie.
 • Interpretacji i/lub wykorzystania informacji gospodarczych, prawnych i wszelkich innych dostępnych w Serwisie.
 • Tymczasowego charakteru danych i informacji, które mogą ulec zmianie w procesie kontroli, weryfikacji i korekty przed osiągnięciem ostatecznego kształtu, nie umieszczanego już w Serwisie Geocaching Polska.
 • Usunięcia przez użytkownika plików cookies (tzw. ciasteczka), a tym samym utraty personalizacji niniejszego Serwisu.
 • Treści informacji udostępnianych na zasadzie odtwórczej lub za pośrednictwem udostępnienia oprogramowania umożliwiającego pozyskanie takiej informacji.
 • Użytkowania, lub zaniechania użytkowania oprogramowania dostępnego za pośrednictwem niniejszego Serwisu internetowego.

6. Warunki wykorzystania treści Serwisu

Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji zawartych w Serwisie możliwe jest wyłącznie z podaniem Geocaching Polska jako źródła informacji.

Zabrania się rozpowszechniania i wykorzystywania danych zawartych w Serwisie w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich w Serwisy www w taki sposób, jakby stanowiły ich integralną całość.

Zabrania się także, bez zgody Serwisu, wielokrotnego lub systematycznego pobierania elementów z witryny, elementów nawet nie chronionych, pobranie których mogłoby powodować szkodę.

Loga (Znaki graficzne) użyte w niniejszym Serwisie internetowym są prawnie chronionymi znakami towarowymi. Wszelkie zmiany ich kształtu i kolorystyki są zabronione.

Jednocześnie zezwala się na wykorzystywanie treści zawartych w niniejszym Serwisie internetowym na następujących warunkach:

 • Prezentowana będzie całość wykorzystywanej informacji, bez zmian, skrótów i przeróbek.
 • Wykorzystywana informacja będzie w całości odnośnikiem do Serwisu lub też będzie go zawierać.
 • Zamieszczona informacja może być wykorzystywana w celach naukowych lub badawczych z zastrzeżeniem operacyjnego charakteru tej informacji.
 • Zezwala się na umieszczanie na własnej witrynie części materiałów witryny Geocaching Polska, o ile zostało to wyrażone w sposób jawny.

Jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych (przetwarzanie lub/i wykorzystywanie danych) umieszczonych w Serwisie są dopuszczalne, jeżeli wyrazi na to zgodę osoba, której dane dotyczą.

Korespondencja otrzymana przez Serwis za pośrednictwem poczty elektronicznej lub odpowiednich formularzy zawartych na przedmiotowych stronach Serwisu jest traktowana jako nie mająca charakteru prywatnego lub poufnego. Geocaching Polska zastrzega sobie prawo do dowolnego wykorzystywania informacji otrzymaną tą drogą korespondencji i innych materiałów.

Geocaching Polska zachowuje sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w każdym czasie i w każdym zakresie.

7. Znaki towarowe

Wszelkie znaki towarowe lub nazwy firm użyte w tekstach są znakami zastrzeżonymi ich producentów i użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych i tak: