EarthCache

1. Co to jest skrytka EarthCache?

EarthCacheEarthCache to skrytka nie posiadająca fizycznego pojemnika. Podstawowym zadaniem tego typu skrytek, jest pokazanie znajdującym miejsca unikalnego z punktu widzenia geologii. Tworząc EarthCache wyjaśniamy jak formowała się nasza planeta. Uczymy jak odkrywać Ziemię i zachodzące na niej dawne i współczesne procesy geologiczne. Proponujemy w ten sposób dostępną dla wszystkich zabawę w "małego geologa".

Ponieważ ideą tej zabawy jest, aby była dostępna dla wszystkich uczestników Geocachingu, należy tworzyć opisy, które będą zrozumiałe dla całej braci geoentuzjastów, nie tylko dla wybranej grupy ludzi związanych z naukami o Ziemi. Oto trochę zasad i przepisów dotyczących tworzenia opisów skrytek oraz ich publikacji.

2. Podstawowe zasady dotyczące tworzenia i publikacji skrytek EarthCache

 1. Twój EarthCache musi uczyć o Ziemi.
  Uczyć o Ziemi a nie wykładać, czyli powinien być napisany prostym językiem zrozumiałym dla wszystkich uczestników zabawy. Oczywiście nie można uczyć geologii bez używania pojęć zarezerwowanych dla tej dziedziny nauki. Trzeba jednak wyjaśniać ich znaczenie w prostych słowach, tak by były możliwe do przyswojenia dla graczy na poziomie od lat 14 wzwyż.
 2. Każdy EarthCache musi pokazywać miejsce wyjątkowe pod względem geologicznym.
  Nasz kraj jest miejscem, w którym chyba nigdy nie braknie tematów. Dzieje geologiczne naszego regionu są tak bogate, a różnorodność form i zjawisk tak duża, że wystarczy wyjść w teren i rozejrzeć się dookoła nas, aby znaleźć coś ciekawego. Dajmy spokój miastom i ich budynkom, choć czasem zawierają one również ciekawe artefakty z naszej geologicznej przeszłości. Zachęcam do eksploracji najbliższej i tej dalszej okolicy wokół miast. Miejsce Twojego EarthCache musi być przez Ciebie odwiedzone na co najmniej 60 dni przed wysłaniem do publikacji.
 3. EarthCache zlokalizowany na współrzędnych, które wymagają zezwolenia od właściciela/zarządcy terenu na którym się on znajduje.
  Stosowne zezwolenie w formie pisemnej powinno zawierać imię i nazwisko oraz stanowisko właściciela/zarządcy , telefon kontaktowy i adres e-mail. Dotyczy to w szczególności Parków Narodowych i Rezerwatów ale również terenów zamkniętych jak geo-parki, kamieniołomy i tym podobne. Większość miejsc znajdujących się w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej nie wymagają zezwoleń.
 4. Nie dopuszczalne jest tworzenie treści opisu Twojego EarthCache metodą „kopiuj i wklej” z zasobów dostępnych na stronach internetowych.
  Taka metoda prowadzi często do chaosu informacyjnego i sprzeczności w treści opisu. Pamiętaj, jeżeli Ty nie rozumiesz treści opisu, tym bardziej znajdujący nie będzie miał z tego żadnego pożytku i przyjemności. Opisy powinny być nie za obszerne, ilustrowane własnymi zdjęciami lub grafikami. Kopiowanie treści może w niektórych przypadkach być nielegalne. Jeżeli powołujesz się na jakieś udostępnione publicznie opracowania, należy zawsze podać jego źródło w tekście Twojego opisu.
 5. Pytania i zadania do wykonania w celu potwierdzenia przez odkrywającego pobytu na miejscu EarthCache.
  Po pierwsze należy unikać wielu zadań do wykonania. Optymalnie powinno to być od 3-5 pytań. Układając pytania zawsze miej na uwadze podstawowy cel naszych Earth Cache, nauka i odkrywanie. Dobrze jest aby zmusić odkrywającego do kreatywności używając sformułowań: jak myślisz/dlaczego/ jak uważasz itp... Fajnie byłoby aby odkrywający mógł wykonać jakieś proste zadanie typu: oceń/porównaj/zmierz/zbadaj itp... Proste zadania jak woń, struktura, pH, objętość, smak na pewno podniosą walory odkrywcze Twojej skrytki. Twoje zadania nie mogą ingerować w otoczenie miejsca Twojej skrytki. Dotyczy to szczególnie miejsc położonych na terenach obszarów chronionych prawem, ale nie tylko. Pytania nie związane z nauką o Ziemi z reguły będą odrzucane. Pamiętaj, że pytania opcjonalne jak na przykład zrobienie zdjęcia muszą być prawidłowo oznaczone. Pamiętaj, że zawsze należy dołączyć odpowiedzi na zadane pytania podczas składanie skrytki do recenzji. Odpowiedzi jaki i cała pozostała korespondencja Post Review Note, jest automatycznie usuwana podczas publikacji skrytki i niewidoczna dla innych graczy.
 6. Dopuszczalne tematy treści Twojego EarthCache to:
  • geologia minerałów: minerały/skamieniałości/piaski/gleby itp...
  • procesy geologiczne: erozja/wietrzenie/osady/działalność wulkaniczna/działalność lodowca
  • ewolucje form geologicznych: doliny polodowcowe/działalność wody/wiatru etc...
  • fenomeny geologiczne: kratery uderzeniowe/gejzery/źródła mineralne/ etc...
  • badania geologiczne: datowanie skamieniałości i skał/pomiary/doświadczenia
 7. Niedopuszczalne tematy treści Twojego EarthCache to:
  Biologia/Botanika/Zoologia/Obserwacje atmosferyczne/Obserwacje oceanograficzne/Geodezja (chyba, że związana z geologią)/Archeologia/Historia(chyba, że związana z geologią)/Budownictwo(chyba, że związane z geologią)/Hydrologia/Inżynieria itp...
  Podane tematy są przykładowe i nie obejmują wszystkich zagadnień i tematów.
 8. Niektóre tematy z uwagi na dużą liczbę publikowanych EarthCache są wyłączone z publikacji jak na przykład:
  • Kamień budowlany, chyba że zawiera jakieś interesujące zjawiska jak skamieniałości, minerały, intruzje, warstwy itp...
  • klasyfikacja skał, ogólne wiadomości o skałach, wartości historyczne lub kulturowe lub ich pochodzenie nie mogę być tematem EarthCache.
  • Zlewnie rzek
  • Dopływy rzek
  • Klasyfikacje wodospadów, chyba że są związane z geologią terenu
  • Źródła artezyjskie i inne źródła (chyba że związane z geologią otaczającego terenu)
  • Eratyki czyli głazy narzutowe
 9. Cała korespondencja z Recenzentem powinna odbywać się za pośrednictwem notatek Post Reviewer Note.
  Pamiętaj, że pisanie e-maila czasem kończy się brakiem odpowiedzi. Otrzymuję codziennie wiele wiadomości i Twoja może umknąć mojej uwadze. Poza tym, mogę prawidłowo ocenić treści i całą zawartość merytoryczną skrytki dopiero kiedy pojawi się ona jako wysłana do recenzji. Ułatwi to naszą komunikację. Wszystkie notatki są automatycznie usuwane w momencie publikacji Twojego EarthCache.
 10. Jeżeli masz jakieś problemy przy tworzeniu opisów skrytek, chętnie pomogę.
  Nie zrażajcie się moimi uwagami. Jeżeli autor nie reaguje na moją korespondencję w ciągo 30 dni, skrytki będą zawieszane. Po poprawkach należy je jeszcze raz wysłać do recenzji.

3. Dodatkowe informacje

Oficjalna strona EarthCache: https://www.geosociety.org/earthcache
Zasady dotyczące publikacji skrytek EarthCache: http://community.geosociety.org/earthcache/guidelines/polish